...

TAGS

  • Tín dụng chính sách giúp hàng triệu hộ thoát nghèo

    Hôm nay (9/11) Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức toạ đàm Hiệu quả của tín dụng chính sách với công tác xoá đói giảm nghèo bền vững.
  • Thoát nghèo từ tín dụng chính sách

    Bốn năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách tại vùng Tây Nguyên đã có những bước chuyển mạnh mẽ cả về lượng và chất.
  • Bổ sung thêm 4.000 tỷ đồng kế hoạch tín dụng chính sách

    Ngày 22/6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 899/QĐ-TTg về việc bổ sung kế hoạch tín dụng năm 2015 của Ngân hàng Chính sách xã hội thêm 3,5%, nâng chỉ tiêu kế hoạch tăng dư nợ tín dụng năm 2015 của Ngân hàng Chính sách xã hội lên mức 10% so với thực hiện năm 2014, tương đương mức tăng 11.600 tỷ đồng.
1
close
Top