...

TAGS

  • Cho vay kiểu Uber: Không cấm, song tránh biến tướng

    Giống như Uber, Grab, mô hình kinh tế chia sẻ trong cho vay - Peer to Peer (P2P) - đã du nhập vào nước ta và có xu hướng nở rộ thời gian gần đây. Đây là một xu thế tất yếu, song cần có biện pháp quản lý để hạn chế rủi ro cho các bên tham gia.
1
close
Top