...

TAGS

  • Trước thềm cổ phần hóa, lợi nhuận của Agribank tăng vọt

    Hoạt động trong lĩnh vực có tỷ suất sinh lời thấp, lại thực hiện vai trò của một ngân hàng chính sách, song lợi nhuận của Agribank trong 6 tháng đầu năm vẫn tăng tới 37% so với cùng kỳ năm trước. Đây là tín hiệu tích cực của ngân hàng này trước thềm IPO.
  • Agribank: Sẵn sàng cổ phần hóa khi có chỉ đạo của Chính phủ

    Sau tái cơ cấu toàn diện, bước sang giai đoạn phát triển mới, Agribank xác định năm 2017 có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chuẩn bị cho cổ phần hóa khi đủ điều kiện, theo chỉ đạo của Chính phủ.
  • Agribank sắp cổ phần hóa, được bán 35% vốn nhà nước

    Danh sách thoái vốn Nhà nước giai đoạn 2016-2020 có tên Agribank. Theo đó, ngân hàng này sẽ được cổ phần hóa và Nhà nước chỉ còn nắm giữ 65% vốn điều lệ.
1
close
Top