...

TAGS

  • Lợi đủ đường khi "số hóa" bảo hiểm xã hội

    Với những lợi thế mang lại, cuộc cách mạng 4.0 đang tác động toàn diện và trên mọi mặt của đời sống xã hội. Nắm bắt thời cơ này, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã chủ động tiếp cận và áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của ngành, qua đó ghi nhận những thành công đáng kể.
  • InsurTech: Trào lưu hay xu hướng thực tế?

    Fintech với khối ngân hàng và InsurTech với khối bảo hiểm, tất cả đang được dự báo sẽ vẽ lại hoạt động ngành tài chính thế giới.
1
close
Top