...

TAGS

  • “Miền đất hứa” của các ngân hàng nội

    Những năm gần đây, các ngân hàng thương mại trong nước đã có những bước tiến mạnh mẽ trong phát triển dịch vụ ngân hàng nhằm tăng cường sự hiện diện, gia tăng thị phần, nâng cao sức cạnh tranh. Trong đó, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ đang là một xu thế được nhiều ngân hàng lựa chọn để khai thác hết tiềm năng của thị trường trong nước.
  • Thanh tra ngàn cuộc, vốn "đen" vẫn nhảy nhót

    Trong tổng dư nợ tín dụng hàng triệu tỷ đồng của nền kinh tế, cho vay sân sau phải lên tới hàng trăm ngàn tỷ đồng. Đáng tiếc, “vốn đen” bị bóc còn quá ít, dù cả ngàn cuộc thanh tra đã được tiến hành. 2014: Tập trung kiểm toán sở hữu chéo ngân hàng Điểm tên 9 thách thức ngành ngân hàng đối mặt Hậu tái cơ cấu, sở hữu chéo vẫn phức tạp
1 2
close
Top