...

TAGS

  • Vốn hỗ trợ DNNVV bắt đầu chảy mạnh

    Trong 4 ngân hàng thực hiện ủy thác cho vay từ Quỹ Phát triển DNNVV (Bộ KH&ĐT), BIDV là ngân hàng giải ngân đầu tiên và giải ngân tích cực nhất. Đến nay, đã có 8 DN được BIDV duyệt hồ sơ vay vốn với số tiền hàng chục tỷ đồng và nhiều hồ sơ chuẩn bị phê duyệt, giải ngân.
  • Lỗ hổng trong việc thẩm định hồ sơ vay vốn

    Mỗi ngân hàng đều có quy trình, quy chế thẩm định khách hàng khắt khe, nhưng thực tế vẫn xảy ra những vụ việc bị khách hàng lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng. Điều này cho thấy, việc thẩm định hồ sơ vay vốn của doanh nghiệp đang có nhiều lỗ hổng.
1
close

Top