...

TAGS

  • Bộ ba bất khả thi: So sánh sơ bộ Việt Nam và Trung Quốc

    () Theo lý thuyết về Bộ ba bất khả thi trong mô hình kinh tế học Mundell - Fleming, một quốc gia không thể thực hiện đồng thời 3 mục tiêu: ổn định tỷ giá, tự do hóa dòng vốn và chính sách tiền tệ độc lập. Xét về Bộ ba bất khả thi này, các lựa chọn chính sách tiền tệ của Việt Nam có nhiều điểm khá tương đồng với Trung Quốc.
1
close
Top