...

TAGS

 • Đại hội GTN Foods: Bà Mai Kiều Liên chính thức ngồi ghế Chủ tịch

  Ngày 15/2 tại Hà Nội, Công ty cổ phần GTN Foods (mã GTN - HoSE) đã họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020, trong đó một trong những nội dung quan trọng là bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2024.
 • Bảo Việt trở thành Hội viên của Viện Thành viên hội đồng quản trị Việt Nam

  Tập đoàn Bảo Việt cho biết vừa trở thành Hội viên Hội viên chính thức của Viện Thành viên hội đồng quản trị Việt Nam.
 • Thay 1 thành viên HĐQT ngoại tại PTI

  Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) vừa bầu ông Ko Young Joo vào danh sách Hội đồng quản trị.
 • Bà Hương Trần Kiều Dung được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc FLC

  CTCP Tập đoàn FLC (mã FLC – HOSE) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự cấp cao.
 • Ông Dương Đức Chuyển làm TGĐ Tập đoàn Bảo Việt

  Hội đồng quản trị Tập đoàn Bảo Việt vừa ra quyết định bổ nhiệm ông Dương Đức Chuyển làm Tổng giám đốc thay ông Trần Trọng Phúc.
 • 5.000 cổ đông Địa ốc dầu khí… “vô chủ”

  “Vì Công ty hết tiền và chẳng còn người nào lãnh đạo, nên cổ đông lớn PVC - Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam sẽ đứng ra tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông cho PVL”, một nhân sự hiếm hoi còn lại của Công ty cổ phần Địa ốc dầu khí (PVL) đã chia sẻ như vậy.  
 • Cảnh báo 4 điểm khi tổ chức đại hội đồng cổ đông

  Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HOSE) lưu ý các doanh nghiệp trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đây là những nội dung đã có trong các quy định hiện hành, nhưng các doanh nghiệp rất hay vi phạm dẫn đến bị xử phạt, ảnh hưởng đến tài chính và uy tín của công ty. Sacombank trình đề án sáp nhập Southern Bank >Sacombank tiến hành ĐHCĐ sớm
 • HĐQT doanh nghiệp Việt bị cho điểm 1

  Ngày 29/10, Ngân hàng Thế giới (WB) vừa công bố Báo cáo môi trường kinh doanh 2014. Trong đó, chỉ số trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị tại Việt Nam chỉ đạt 1 điểm (trong thang điểm 10). Điều này góp phần làm cho lĩnh vực Bảo vệ nhà đầu tư tại Việt Nam đạt điểm thấp nhất trong 10 lĩnh vực của môi trường kinh doanh Việt Nam.  
 • Bảo hiểm BIC thay quá nửa Hội đồng quản trị

  Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (HOSE: BIC) vừa họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013. 3 thành viên trong tổng số 5 thành viên Hội đồng quản trị đã được thay thế. Trong số thành viên mới có 1 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
 • Sacombank có hai Phó chủ tịch mới

  Việc bổ nhiệm này diễn ra sau khi ông Nguyễn Gia Định thôi giữ chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Sacombank để tập trung nhiệm vụ quản trị Sacombank Lào. >>> >>>
1 2 3 4 5
close
Top