...

TAGS

  • Châu Phi xây dựng khu vực mậu dịch tự do có GDP hơn 3.000 tỷ USD

    Đàm phán thành lập Khu vực Mậu dịch tự do châu Phi bắt đầu từ năm 2015. Đến trung tuần tháng 5/2018, một số nước như Ghana và Kenya đã phê chuẩn thỏa thuận này. Khi khu vực mậu dịch tự do này ra đời, sẽ tạo ra khối có tổng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) lên tới hơn 3.000 tỷ USD.
1
close
Top