...

TAGS

  • Cần sớm có khung pháp lý cho Fintech phát triển

    “Dù Việt Nam có môi trường tốt cho các công ty fintech phát triển. Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước lại thiếu giải pháp cụ thể”, ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội tin học TP.HCM chia sẻ.
1 2 3 4 5
close
Top