...

TAGS

  • Amazon sẽ kinh doanh dược phẩm trực tuyến?

    Amazon vẫn luôn quan tâm đến thị trường thuốc kê đơn, nơi có nhiều lớp môi giới trung gian, chuỗi cung ứng phức tạp và giá cả ít minh bạch.
  • Dược phẩm TW 1 sẽ bán 14,3% vốn điều lệ

    Ngày 10/9 tới đây, Công ty TNHH MTV Dược phẩm Trung ương 1 (CPC1) sẽ thực hiện bán đấu giá hơn 3 triệu cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Số cổ phần này tương đương với 14,3% vốn điều lệ sau cổ phần hóa.
1
close
Top