...

TAGS

  • Thời điểm ngân hàng hạ lãi suất cho vay đến gần

    Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, việc phấn đấu giảm lãi suất cho vay trong năm 2018 được Ngân hàng Nhà nước xem là một nhiệm vụ trọng tâm.
  • Lãi suất cho vay đang giảm

    Đầu vào hạ nhiệt, cùng với sự cạnh tranh giành khách hàng diễn ra gay gắt... buộc nhiều nhà băng tính toán, điều chỉnh giảm lãi suất cho vay với doanh nghiệp.
1
close
Top