...

TAGS

  • Dưỡng mạch nguồn vốn xoay chuyển đói nghèo

    Về Bình Định hôm nay, từ những trảng cát vàng vốn trước kia hoang hóa, đến những mảng đồi từng để mặc cho cỏ dại, đã khoác lên mình tấm áo mới với những đầm tôm, cây mì, cây keo... nhờ nguồn vốn tín dụng của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Định.
1 2 3 4 5
close
Top