...

TAGS

  • Lợi nhuận cao, ngân hàng cạnh tranh cho vay nhỏ lẻ

    Trước đây, nhiều ngân hàng tập trung tín dụng cho khách hàng lớn, đa phần là doanh nghiệp, nhưng hiện nay đẩy mạnh cho vay nhỏ lẻ, dư nợ của khối khách hàng cá nhân tại một số ngân hàng chiếm trên 50%.
1
close

Top