...

TAGS

  • Vốn hỗ trợ DNNVV bắt đầu chảy mạnh

    Trong 4 ngân hàng thực hiện ủy thác cho vay từ Quỹ Phát triển DNNVV (Bộ KH&ĐT), BIDV là ngân hàng giải ngân đầu tiên và giải ngân tích cực nhất. Đến nay, đã có 8 DN được BIDV duyệt hồ sơ vay vốn với số tiền hàng chục tỷ đồng và nhiều hồ sơ chuẩn bị phê duyệt, giải ngân.
1
close

Top