...

TAGS

 • Chấm dứt kiểu ngân hàng “hàng xấu, giá cao”

  Tình trạng ngân hàng yếu, giá cao sẽ không còn diễn ra, bởi việc bưng bít thông tin tài chính, “lừa” nhà đầu tư sẽ chấm dứt.
 • Xóa quan điểm "ngân hàng không thể phá sản"

  Vẫn đang tồn tại những ngân hàng yếu kém, khó có khả năng phục hồi, không thể tìm kiếm được nhà đầu tư mua lại, cũng không thể cho phá sản, cho dù đã có 22 tổ chức tín dụng biến mất trong vòng 5 năm qua, chủ yếu qua phương thức sáp nhập, hợp nhất.
 • Chuyển nhượng 1% cổ phần ngân hàng phải có văn bản chấp thuận của NHNN

  Theo dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức tín dụng, các trường hợp mua bán, chuyển nhượng cổ phần có giá trị từ 1% vốn điều lệ của TCTD trở lên phải được NHNN chấp thuận bằng văn bản trước khi thực hiện.
 • "Vời" vốn ngoại M&A các ngân hàng yếu kém

  Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án“Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó, khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và các định chế tài chính nước ngoài nói riêng mua lại, sáp nhập ngân hàng thương mại cổ phần yếu kém của Việt Nam.
 • Chính thức không áp dụng biện pháp mua bắt buộc 0 đồng với ngân hàng yếu kém

  Chính phủ thống nhất định hướng từ nay, nhà nước không áp dụng biện pháp mua bắt buộc 0 đồng với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt.
 • Xử lý ngân hàng yếu kém: Mua 0 đồng hay cho phá sản?

  Mua 0 đồng để xử lý ngân hàng yếu kém lại tiếp tục nóng lên, khi giải pháp này chính thức được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đưa vào Dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu.
 • Đòn mạnh với ngân hàng yếu kém

  Mua bắt buộc, giải thể, phá sản... tổ chức tín dụng yếu kém là những giải pháp mạnh tay đã được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra trong Dự thảo Luật Hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tín dụng và Xử lý nợ xấu vừa công bố.
 • Khoảng lặng M&A ngân hàng

  Dường như có khoảng lặng trong làn sóng sáp nhập, hợp nhất và mua lại (M&A) ngân hàng trong 2 năm trở lại đây.
 • Sẽ bắt buộc M&A ngân hàng yếu kém nếu không chủ động

  Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khuyến khích các tổ chức tín dụng yếu kém (TCTD) sáp nhập, hợp nhất (M&A) trên tinh thần tự nguyện, đảm bảo quyền lợi của hai bên. Tuy nhiên, nếu không chủ động, thời gian tới sẽ bắt buộc.
 • Dọn cơ chế gọi ngân hàng lớn tham gia tái cơ cấu

  Ngân hàng Nhà nước cam kết tạo cơ chế, chính sách minh bạch, rõ ràng, tạo điều kiện để các ngân hàng tham gia tái cơ cấu hệ thống.
1 2 3 4 5
close
Top