...

TAGS

  • Sức hút từ tăng trưởng tiêu dùng tại thị trường Việt Nam

    Tầng lớp trung lưu ở Việt Nam ngày càng lớn mạnh sẽ là động lực phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, từ bán lẻ, thực phẩm, tiêu dùng, hàng không đến cảng biển và kinh tế số. Đây cũng chính là những ngành sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ nhất trong những năm tới.
1
close
Top