...

TAGS

  • Chưa thể tăng vốn cho 'Big 4' ngân hàng

    Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 vừa được Quốc hội thông qua chưa đưa vào nội dung tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại có vốn nhà nước.
1 2 3 4 5
close
Top