...

TAGS

  • Hàng loạt doanh nghiệp "bóp méo" báo cáo tài chính

    Các doanh nghiệp (DN) niêm yết ngành tài chính, y tế, dầu khí có tỷ lệ "bóp méo" báo cáo tài chính cao nhất, việc này gây rất nhiều rủi ro cho các ngân hàng, nhà đầu tư và đối tác khi cho vay, đầu tư, thương mại.
  • Nhà đầu tư ngoại săn cơ hội ở Việt Nam

    Hầu hết các ngành, lĩnh vực ở Việt Nam đều tăng trưởng cao và hấp dẫn đối với nhà đầu tư nước ngoài, nhưng thiếu và yếu về thông tin của đối tác đang là một rào cản lớn. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Quang Thuân, CEO CTCP Stoxplus.
  • Nikkei và QUICK mua 35,1% cổ phần của StoxPlus

    Công ty cổ phần StoxPlus (StoxPlus), vừa  ký kết hợp tác đầu tư chiến lược và kinh doanh với đối tác Nhật Bản là Tập đoàn Nikkei Inc. (Nikkei) và QUICK Corp. (QUICK).  
1
close
Top