...

TAGS

  • Nợ có khả năng mất vốn còn chiếm tỷ trọng cao

    Mặc dù đã phần nào kiểm soát được tỷ lệ nợ xấu, nhất là khi Nghị quyết 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng có hiệu lực từ ngày 15/8, nhưng nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) phải trích lập dự phòng 100% của nhiều nhà băng vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng nợ xấu.
  • Nợ mất vốn của ngân hàng tăng mạnh

    Báo cáo tài chính quý IV/2013 và lũy kế cả năm 2013 vừa được một loạt ngân hàng công bố cho thấy, tỷ lệ nợ xấu đã giảm, song nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) đang có dấu hiệu tăng. Nguồn nào xử lý nợ xấu Ngân hàng Chính sách xã hội?
1
close
Top