...

TAGS

  • Thua lỗ nặng, Ocean Group chờ tướng mới

    Ngày 23/1, Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, mã OCG) sẽ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết một số vấn đề về nhân sự. Cổ đông đang kỳ vọng vào “làn gió mới” trong bộ máy điều hành.
1
close
Top