...

TAGS

  • Không bị áp trần, ngân hàng mặc sức tăng phí

    Các nhà băng đua nhau áp đặt mức phí cao cho khách hàng, tính cả phí ngân hàng điện tử, thu về hàng ngàn tỷ đồng lãi ròng. Trong khi đó, hàng trăm ngàn tỷ đồng tiền gửi của khách hàng để trong tài khoản được ngân hàng trả lãi rất thấp, chỉ 0,1%/năm.
  • Ngân hàng âm thầm tăng phí

    Gần đây, phí dịch vụ ngân hàng điện tử tại một số ngân hàng đã âm thầm tăng.
1
close
Top