...

TAGS

  • Muốn kiểm soát nợ xấu phải đẩy mạnh sáp nhập ngân hàng yếu

    Để đạt mục tiêu kiểm soát nợ xấu 3% trong năm 2015, TS. Trần Du Lịch, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia cho rằng, phải đẩy mạnh tái cấu trúc, sáp nhập ngân hàng nhỏ vào ngân hàng lớn, hoặc hợp nhất ngân hàng nhỏ lại với nhau.
1
close
Top