...

TAGS

  • Tỷ phú toàn cầu đang "nghèo" đi

    Báo cáo Billionaires Report của UBS/PwC vừa công bố cho thấy tổng tài sản các tỷ phú toàn cầu giảm 388 tỷ USD, xuống 8.539 tỷ USD trong năm 2018.
1 2 3 4 5
close
Top