...

TAGS

  • Nhận diện những "mỏ vàng" của khối ngân hàng trong năm 2018

    Khối Nguồn vốn, Khối Khách hàng doanh nghiệp lớn là niềm tự hào của ngân hàng bởi đóng góp phần doanh thu lớn, nhưng các số liệu cho thấy “sao đã đổi ngôi”...
  • Nhà băng thận trọng lập kế hoạch 2018

    Tuy sớm thực hiện vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2017, song lãnh đạo nhiều nhà băng cho biết, có không ít thách thức, tồn đọng cần giải quyết nên sẽ cân nhắc kỹ các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 trước khi trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên sắp tới.
  • Lợi nhuận ngân hàng có thể "giảm tốc"

    Những ngân hàng đầu tiên công bố kết quả 6 tháng đầu năm 2017 đã cho thấy những khoản lãi ấn tượng. Nhưng triển vọng kinh doanh của ngành này trong nửa cuối năm, theo nhiều chuyên gia dự báo, có thể kém sáng.
1
close
Top