...

TAGS

  • Sức hút từ tăng trưởng tiêu dùng tại thị trường Việt Nam

    Tầng lớp trung lưu ở Việt Nam ngày càng lớn mạnh sẽ là động lực phát triển cho nhiều lĩnh vực kinh tế khác nhau, từ bán lẻ, thực phẩm, tiêu dùng, hàng không đến cảng biển và kinh tế số. Đây cũng chính là những ngành sẽ thu hút vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ nhất trong những năm tới.
  • Kinh tế tiêu dùng: Bàn đạp thúc đẩy tăng trưởng GDP

    Việt Nam mạnh về xuất khẩu, song theo các chuyên gia kinh tế, tài chính, về lâu dài, nền tảng này chưa thể phát huy hết nội lực. Vì vậy, để kinh tế Việt Nam tăng trưởng, cần xem kinh tế tiêu dùng như một bàn đạp góp phần thúc đẩy GDP.
1
close
Top