...

TAGS

  • "Ông lớn" ngân hàng: Chỗ dựa phát triển xanh của nền kinh tế

    Doanh nghiệp nhà nước được giao nhiệm vụ làm “đầu tàu” cho nền kinh tế nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng thực hiện được vai trò này, thậm chí còn là yếu tố gây mất cân đối, phá vỡ ổn định vĩ mô. Tuy nhiên, vẫn có những doanh nghiệp nhà nước đã và đang là chỗ dựa để nền kinh tế phát triển xanh, ổn định.
  • Tăng trưởng tín dụng xanh: Chuyện xa, chuyện gần

    Hoạt động tín dụng xanh đem lại những lợi ích rất lớn cả về tăng trưởng, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân cũng như bảo vệ môi trường và đang được nhiều nước trên thế giới phát triển.
  • “Nhiều lợi ích lớn trong việc triển khai tín dụng xanh”

    Đây là một trong những điểm chính được ông Nguyễn Tiến Đông, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (Ngân hàng Nhà nước) chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư.
1
close
Top