...

TAGS

  • Agribank tham gia cách mạng thanh toán trực tuyến với thẻ Phi vật lý - Agribank Vcard

    Theo khảo sát mới đây của Criteo, đơn vị trong lĩnh vực tiếp thị thương mại, mua sắm trực tuyến là hoạt động tiêu khiển hàng đầu với người dùng trực tuyến. Có đến 60% người dùng mạng Việt Nam “giải trí” bằng cách mua sắm. Dự báo ngành này sẽ tăng trưởng 30% mỗi năm và sẽ tăng gấp 10 lần vào năm 2020 với hơn 10 triệu người tham gia mua sắm trực tuyến.
  • LienVietPostBank hợp tác với CARE thử nghiệm thẻ vi vật lý Ví Việt

    Nhằm hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số tiếp cận được các dịch vụ ngân hàng chính thống, LienVietPostBank vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với tổ chức CARE Quốc tế tại Việt Nam để triển khai 1 chương trình thử nghiệm về việc tiếp cận sản phẩm Thẻ phi vật lý Ví Việt của LienVietPostBank.
1
close
Top