...

TAGS

 • Agribank cho vay xây dựng Nông thôn mới tại gần 9.000 xã

  Trải qua 30 năm xây dựng và phát triển (26/3/1988- 26/3/2018), với mục tiêu kiên định đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Agribank luôn thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển “Tam nông” và đóng góp tích cực xây dựng Nông thôn mới hiệu quả, bền vững. Đến nay, Agribank đã triển khai cho vay xây dựng NTM tại 8.937 xã trên tổng số 9.001 xã trong cả nước.
 • Tín dụng nông nghiệp công nghệ cao: Tiền đang chờ dự án

  Mới có 1/3 gói tín dụng 100.000 tỷ đồng dành cho nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch được giải ngân, trong khi rất nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực này khát vốn.
 • Agribank: Tín dụng tập trung cho phát triển sản xuất kinh doanh

  Là NHTM Nhà nước giữ vai trò chủ lực trên thị trường tín dụng tam nông, Agribank tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ, chia sẻ khó khăn cùng khách hàng hướng dòng vốn tập trung phát triển sản xuất kinh doanh.
 • Agribank giảm lãi vay 0,5%/nămngay sau quyết định giảm lãi suất điều hành của NHNN

  Thực hiện chủ trương giảm lãi suất của NHNN, hỗ trợ chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, từ hôm nay (10/7), Agribank giảm lãi suất cho vay ngắn hạn từ 7%/năm xuống còn 6,5%/năm và giảm lãi suất cho vay trung, dài hạn từ 8,5%/năm xuống còn 8%/năm đối với các khách hàng là đối tượng ưu tiên.
 • Agribank tiếp tục được Fitch giữ nguyên tín nhiệm xếp hạng mức B+

  Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa công bố mức độ tín nhiệm về nhà phát hành nợ dài hạn (IDRs) của 5 ngân hàng Việt Nam. Theo đó, các ngân hàng có quy mô lớn nhận được những đánh giá khá tích cực. Agribank tiếp tục được Fich giữ nguyên tín nhiệm xếp hạng ở mức B+.
 • Tín dụng “tam nông” hỗ trợ nông nghiệp gia nhập sân chơi lớn

  Với mạng lưới rộng khắp trên cả nước, trên 70% dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, Agribank trong chiến lược kinh doanh giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến 2030 hướng đến ngân hàng thương mại hiện đại, sẵn sàng thực hiện cổ phần hóa khi có chỉ đạo của Chính phủ, qua đó hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp tăng sức cạnh tranh khi Việt Nam tham gia các sân chơi lớn có tính chất toàn cầu.
1
close
Top