...

TAGS

  • 3 tác động lớn của việc Fed tăng lãi suất

    Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, việc Fed tăng lãi suất sẽ có ba tác động lớn tới Việt Nam. Song tỷ giá trong nước mấy ngày qua tăng mạnh chủ yếu do tâm lý phòng thủ của tổ chức tín dụng và dự báo, tỷ giá sẽ tiếp tục ổn định thời gian tới.
1
close
Top