...

TAGS

  • Rắc rối khi vay tiền giúp bạn gái

    Cầm sổ đỏ để vay tiền ngân hàng giúp bạn nhưng người ấy mất khả năng chi trả, giờ tôi làm sao để lấy lại tiền trả cho ngân hàng?
1
close
Top