...

TAGS

  • PVOIL bắt tay ví MoMo triển khai thanh toán điện tử trong bán lẻ xăng dầu

    Ngày 23/10/2019, Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) và Ví điện tử MoMo (viết tắt Ví MoMo) chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược triển khai thanh toán điện tử trong bán lẻ xăng dầu. Theo đó, từ ngày 27/10/2019, tại nhiều cửa hàng xăng dầu của PVOIL và COMECO ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ triển khai thí điểm.
1 2 3 4 5
close
Top