...

TAGS

  • Siết dần vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn

    Tại Dự thảo Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thay thế Thông tư 36/2014/TT-NHNN đang được hoàn thiện, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã đưa ra 2 phương án giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn theo hướng siết dần theo lộ trình.
  • Lắng nghe chuyên gia, doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước chính thức sửa Thông tư 36

    NHNN đã chính thức sửa đổi Thông tư 36/2014/TT-NHNN theo hướng ít “khắc nghiệt” hơn dự thảo ban đầu, trên cơ sở tiếp thu ý kiến của nhiều chuyên gia, ngân hàng thương mại và doanh nghiệp.
1
close
Top