...

TAGS

 • Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới: Bài học từ Hàn Quốc

  Phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đang đứng trước thách thức lớn khi việc tìm kiếm nguồn vốn ngày càng khó khăn. Bài học thành công từ phong trào xây dựng nông thôn mới Saemaul Undong của Hàn Quốc được nêu tại Hội thảo khoa học “Quản lý và sử dụng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới” do Học viện Phụ nữ Việt Nam và Hội Khoa học kinh tế Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam tổ chức có thể coi là điển hình để Việt Nam học hỏi.
 • Bàn kế gọi vốn xây dựng nông thôn mới

  Phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đang đứng trước thách thức lớn khi việc tìm kiếm nguồn vốn ngày càng khó khăn. Đây cũng là chủ đề Hội thảo khoa học “Quản lý và sử dụng nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới” sẽ được tổ chức vào 7/5 tới đây.
 • Cho vay xây dựng nông thôn mới: Ngân hàng vẫn “kẹt” tài sản thế chấp

  Mấy năm gần đây, dòng tín dụng đổ vào nông thôn đã khiến cơ cấu ngành nghề và phương thức sản xuất nông nghiệp nhiều địa phương thay đổi. Tuy nhiên, một số quy định hiện hành khiến cả nông dân lẫn cán bộ ngân hàng nhiều phen mắc kẹt.
 • 1.259 tỷ đồng khen thưởng địa phương tiêu biểu xây dựng nông thôn mới

  Số lượng đơn vị được thưởng công trình phúc lợi vốn ngân sách Trung ương, gồm: 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 51 đơn vị cấp huyện và 359 xã.
 • Agribank đề xuất 5 kiến nghị gỡ khó cho Nông thôn mới

  Là ngân hàng giữ vai trò chủ lực trong cho vay xây dựng Nông thôn mới, Agribank tiếp tục khẳng định sẽ tiếp tục tích cực rót vốn cho chương trình này giai đoạn tới. Tuy nhiên, lãnh đạo Agribank cũng kiến nghị nhiều giải pháp để đồng vốn rót vào xây dựng Nông thôn mới hiệu quả hơn.
 • 193.000 tỷ đồng vốn ngân sách xây dựng nông thôn mới trong 5 năm tới

  Tại Quyết định 1600/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 • Agribank cam kết hỗ trợ vốn xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

  Ngày 10/8, tại Hội trường Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương và Agribank đã thống nhất tổ chức Lễ ký kết chương trình hợp tác giữa Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương và Agribank trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
 • Xây dựng nông thôn mới nợ đọng như chúa Chổm

  Tổng số nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc chương trinh nông thôn mới tính đến hết 31/01/2016 khoảng 15.212 tỷ đồng.
 • Đầu tư 851.380 tỷ đồng cho chương trình Nông thôn mới trong 5 năm qua

  Theo Báo cáo kết quả thực hiện Giám sát Chương trình Nông thôn mới (NTM) vừa được Ủy ban Quốc hội thảo luận ngày 25/5/2016 thì ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội huy động cho Chương trình còn thấp nhiều so với thực tế. Một số địa phương có biểu hiện chạy theo thành tích nên huy động quá sức dân, nợ đọng xây dựng cơ bản không có khả năng thanh toán để lại hậu quả lớn và ảnh hưởng đến chủ trương xây dựng NTM.
 • 9 tiêu chí công nhận huyện nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020

  Tiêu chí huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành.
1 2 3 4 5 6 7
close
Top