...

TAGS

  • Xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Thanh Hóa

    Xây dựng nông thôn mới tại huyện vùng cao Quan Hóa, Thanh Hóa đã đạt những kết quả bước đầu, song rất cần chính sách đồng bộ, hỗ trợ tối đa để chương trình phát huy hiệu quả thực sự, lâu dài.
1 2 3 4 5
close
Top