...

TAGS

  • Doanh nghiệp vẫn chê đầu tư nông nghiệp

    Chủ trương của Nhà nước khi triển khai chương trình Nông thôn mới là Nhà nước góp 40% vốn, DN góp 20% vốn. Tuy nhiên, trên thực tế, Nhà nước phải bỏ vốn tới 50% trong khi phía DN chỉ đóng góp 5%.
  • Agribank cho vay 2.279 xã xây dựng nông thôn mới

    Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Agribank đã xây dựng kế hoạch hành động để hưởng ứng phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", cả hệ thống Agribank bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, địa phương về chương trình, kế hoạch xây dựng nông thôn mới.
  • Xây dựng nông thôn mới ở vùng cao Thanh Hóa

    Xây dựng nông thôn mới tại huyện vùng cao Quan Hóa, Thanh Hóa đã đạt những kết quả bước đầu, song rất cần chính sách đồng bộ, hỗ trợ tối đa để chương trình phát huy hiệu quả thực sự, lâu dài.
1 2 3 4 5
close
Top