...

TAGS

  • Lo ngại về nguy cơ Itexit

    Khi quá trình Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) còn chưa hoàn thành thì nguy cơ về việc Ý sẽ là nước tiếp theo ly khai khỏi EU ngày càng trở nên hiện hữu, với thuật ngữ Itexit (viết tắt từ Italy exit).
1
close
Top