...

VIB: Chia cổ tức khủng 44,6%, đưa ra 2 phương án tăng vốn

InfoMoneyNgân hàng Quốc Tế (VIB) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ vào 27/4 tại Hà Nội, trong đó có đưa ra 2 phương án tăng vốn.

Theo tài liệu chuẩn bị ĐHĐCĐ vừa được VIB công bố, tại ĐHĐCĐ tới, Hội đồng quản trị sẽ trình kế hoạch chi trả cổ tức và cổ thưởng cho cổ đông  hiện hữu tối đa 44,6% vốn điều lệ.

Trong đó, dự kiến chia cổ tức tiền mặt 5% (tuỳ thuộc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước) và cổ phiếu thưởng 39,6% (bao gồm từ lợi nhuận luỹ kế 3,5%, tăng vốn từ quỹ thặng dư 20,5%, quỹ bổ sung vốn điều lệ 15,6%).

Một phương án khác được trình ĐHĐCĐ lựa chọn là không chia cổ tức bằng tiền mặt và tăng tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng lên 44,6% (bao gồm từ lợi nhuận luỹ kế 8,5%, tăng vốn từ quỹ thặng dư 20,5%, quỹ bổ sung vốn điều lệ 15,6%).

Như vậy, năm nay, VIB vẫn tiếp tục là ngân hàng chia cổ tức cao nhất hệ thống ngân hàng. Năm 2014 và 2015, tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng của VIB là 23% và 25%.

Tại ĐHĐCĐ năm nay, HĐQT cũng trình kế hoạch chia cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhận viên 0,4% trên vốn điều lệ, tương đương gần 23 tỷ đồng.

Các phương án tăng vốn điều lệ trên nhằm chuyển đổi cho VIB một vị thế mới về quy mô vốn điều lệ, sẵn sàng đáp ứng các chỉ số an toàn về vốn và thanh khoản cho hoạt động kinh doanh.

Theo VIB, năm 2017 sẽ là một năm triển vọng khi Ngân hàng tập trung vào mục tiêu tăng trưởng bền vững, mở rộng quy mô.

Đi kèm với kế hoạch chia cổ tức và tăng vốn này là kế hoạch kinh doanh 2017, bao gồm kế hoạch tăng trưởng dư nợ theo 2 phương án:  tăng trưởng 16% như được NHNN đã phê duyệt, và tăng trưởng 32% như dự kiến của Ban Điều hành, tuỳ theo phê duyệt của NHNN.

Năm 2017, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuân trước thuế dự kiến 750 tỷ đồng, huy động vốn thị trường 1 trên 80.000 tỷ đồng, tổng tài sản 120.000 tỷ đồng; Dư nợ VAMC giảm tối thiểu và luôn duy trì nợ xấu dưới 3,0%.

Bên cạnh đó, HĐQT cũng đề xuất kế hoạch huy động vốn cấp 2 có thời hạn có thể lên đến 10 năm, với khối lượng tối đa 7.000 tỷ đồng nhằm tăng cường hệ số CAR và các chỉ số an toàn khác cho nhu cầu hoạt động kinh doanh.

Năm 2016, VIB đạt 702 tỷ đồng lợi nhuận rước thuế, đạt 104% kế hoạch ĐHĐCĐ giao; Tổng tài sản đạt 104.500 tỷ đồng, đạt 116% kế hoạch ĐHĐCĐ giao. Tăng trưởng tín dụng đạt xấp xỉ 70.000 tỷ đồng, tăng 25% trong 2 năm liên tiếp.

Trong năm 2016, VIB đã mua lại 30% dư nợ bán cho VAMC, tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. Nguồn vốn huy động tốt, các chỉ số an toàn như tỷ lệ LDR và tỷ lệ huy động ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt ở mức 65,6% và 47,1%, đều nằm trong ngưỡng an toàn theo quy định của NHNN. Hệ số an toàn vốn tối thiểu CAR đạt 13,5%.

T.L
Bình luận của bài viết...
close

Top