...

VNPT thoái tiếp vốn tại Maritime Bank

InfoMoneyNgày 18/1 tới đây, tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tiếp tục bán đấu giá theo lô số cổ phần sở hữu tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank).
Maritime Bank có 221 điểm giao dịch trên cả nước
Maritime Bank có 221 điểm giao dịch trên cả nước

Số lượng cổ phần của lô đấu giá là 71.577.141 cổ phần, tương đương 6,09% vốn điều lệ tại Maritime Bank với mức giá khởi điểm của lô cổ phần là 851.767.977.900 đồng (11.900 đồng/cổ phần).

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam được thành lập năm 1991 tại thành phố cảng Hải Phòng với số vốn điều lệ ban đầu 40 tỷ đồng.

Năm 2005, Maritime Bank chính thức chuyển hội sở lên Hà Nội, đánh dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ với 16 điểm giao dịch.

Năm 2015, Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông được sáp nhập vào Maritime Bank, nâng số vốn điều lệ lên 11.750 tỷ đồng và tổng tài sản khoảng 104.000 tỷ đồng, hiện Maritime Bank ngoài trụ sở chính còn có 221 điểm giao dịch trên cả nước.

Hoạt động kinh doanh chính của Maritime Bank là huy động vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn với các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi.

Ngân hàng còn tham gia các hoạt động cho vay, chiết khấu, tái chiết khấu; làm dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế; dịch vụ quản lý tiền mặt, môi giới tiền tệ; tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua bán nợ, hợp nhất, sáp nhập; kinh doanh ngoại tệ, vàng; kinh doanh bất động sản...

Lợi nhuận sau thuế của Maritime Bank năm 2016 đạt 140 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm 2015.

Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2015 – 2016:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2015

Năm 2016

% tăng giảm

Tổng giá trị tài sản

104.300

92.606

-11,22

Doanh thu thuần

1.587

2.253

41,97

Lợi nhuận sau thuế

116

140

20,69

LNTT/Vốn CSH bình quân (%)

1,37

1,21

-

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2015, 2016 của Maritime Bank

 Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

Năm 2017

% tăng giảm so với 2016

Lợi nhuận trước thuế

165

0,61

Cổ tức (%)

5

-

Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Maritime Bank

Chí Tín
Bình luận của bài viết...
close
Top