...

VPBank chuẩn bị chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu thưởng

InfoMoneyNgày 1/6/2018, Ngân hàng TMCP VPBank đã công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện nhận cổ tức. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông là 19/6/2018.

Số lượng cổ phần dự kiến phát hành là gần 925,7 triệu cổ phần. Trong đó, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017 là hơn 452 triệu cổ phần.

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn  Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ là gần 15,5 triệu cổ phần.

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần là 457,7 triệu cổ phần.

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến là 9.256,6 tỷ đồng. Tổng tỷ lệ cổ phần phát hành thêm là 61,8%. Ngày chốt danh sách cổ đông là 19/6/2018.

Trước đó, ngày 28/5/2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản số 3836/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc VPBank tăng vốn điều lệ từ 15,7 nghìn tỷ đồng lên gần 25,3 nghìn tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên của VPBank thông qua.

NHNN yêu cầu hội đồng quản trị VPBank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, VPBank có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN.

Với mức vốn điều lệ trên, nếu phát hành thành công, VPBank sẽ trở thành ngân hàng tư nhân có mức vốn điều lệ cao nhất trong năm 2018.  

Hiện VPBank cũng là ngân hàng TMCP tư nhân có kết quả lợi nhuận cao nhất hệ thống. Chỉ số ROA và ROE ở mức  3,3% và 34,2%, tăng so với mức 2,5% và 27,5% cuối năm 2017.

Trong quý I, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất (TOI) của ngân hàng đạt 7.660 tỷ đồng, tăng 42% so với quý I/2017 và đạt 23% tổng kế hoạch TOI của năm 2018.

Thu nhập lãi thuần vẫn là nguồn thu chính trong hoạt động của VPBank đạt hơn 6.026 tỷ đồng, trong đó có gần 90% đến từ các phân khúc chiến lược bao gồm tín dụng tiêu dùng, khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ và khách hàng tiểu thương. Thu lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 314 tỷ đồng và thu từ nợ đã xử lý rủi ro đạt gần 290 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2017.

Hoạt động thu hồi nợ và quản trị rủi ro tiếp tục được duy trì mạnh mẽ góp phần đưa tỷ lệ nợ xấu của VPBank nằm trong tầm kiểm soát, ở mức 2,86%, đúng với cam kết của Ban lãnh đạo Ngân hàng trong kỳ ĐHCĐ được tổ chức tháng 3 vừa qua.

Mặt khác, chi phí hoạt động vẫn đang được kiểm soát tốt giúp cho tỷ lệ Chi phí hoạt động trên Tổng thu nhập (CIR) giảm từ 34,6% cuối năm 2017 xuống mức 31,2% cuối quý 1 năm 2018.

Với các kết quả trên, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VPBank đạt mức 2.619 tỷ đồng, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức lợi nhuận cao nhất trong quý I mà VPBank đạt được từ trước tới nay, tương đương 24% kế hoạch của năm 2018, vượt xa mức 15% mà Ngân hàng đặt ra cho quý đầu tiên theo công bố tại ĐHCD hồi đầu năm.

Hà Tâm
Bình luận của bài viết...
close
Top