...
InfoMoneyViệc vận hành, chi tiêu Quỹ Bảo trì đường bộ ở cả trung ương và một số quỹ địa phương vẫn còn khá nhiều khiếm khuyết cần phải sớm chỉnh sửa để nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn.
Bộ GTVT sẽ chủ trì xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương cho  công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương. Ảnh: Đức Thanh
Bộ GTVT sẽ chủ trì xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương. Ảnh: Đức Thanh

Vốn thiếu, nhưng dư chi nhiều

Hàng loạt nhiệm vụ “không thể không làm” vừa được Bộ Giao thông - Vận tải (GTVT) giao tới các đơn vị liên quan để triển khai kết luận mới nhất của Kiểm toán Nhà nước về thông báo kết quả kiểm toán hoạt động quản lý, sử dụng kinh phí đường bộ giai đoạn 2017 - 2018.

Theo đó, Bộ GTVT giao Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương tiến hành thu hồi, nộp ngân sách nhà nước số tiền 2,9 tỷ đồng, bao gồm khoản chi không đúng định mức, đơn giá 1,8 tỷ đồng; thu tiền đền bù của chủ phương tiện gây hư hỏng cầu Hòa An nhưng chưa nộp ngân sách nhà nước 485 triệu đồng; thu tiền thanh lý tài sản đường bộ 113 triệu đồng.

Các Quỹ Bảo trì đường bộ địa phương gồm TP.HCM, Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An, Điện Biên có trách nhiệm thu hồi, nộp ngân sách nhà nước tổng số tiền 221 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là kinh phí hết nhiệm vụ chi 220 tỷ đồng.

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện thu hồi để nộp ngân sách nhà nước, giảm giá trị thanh toán, giảm giá trị hợp đồng và chủ trì nghiên cứu, trình Bộ GTVT để được ban hành quy trình quản lý, bảo dưỡng và khai thác các cầu có chiều dài hơn 300 m”, ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT yêu cầu.

Mặc dù là hoạt động thường xuyên từ nhiều năm, nhưng việc lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì đường bộ để chi tiền cho các gói thầu bảo trì các tuyến đường vẫn tiếp tục chậm tiến độ. Cụ thể, đối với kế hoạch chi năm 2018, đến hết quý I/2018, Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương mới giao kế hoạch lần đầu. Việc giao kế hoạch chi một số công trình thậm chí không nằm trong danh mục rà soát kế hoạch bảo trì của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

“Lỗi chậm trễ này xuất phát từ việc lập, phê duyệt kế hoạch bảo trì đường bộ của Tổng cục Đường bộ Việt Nam chưa chuyên nghiệp”, Kiểm toán Nhà nước đánh giá.

Một số đơn vị có số chi bảo trì lớn cũng lặp lại lỗi giao dự toán chậm hoặc không sát thực tế như Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội và Quỹ Bảo trì đường bộ TP.HCM, dẫn đến trong quá trình thực hiện phải điều chỉnh, cuối năm kinh phí dư tương đối lớn, nhưng không thể chuyển sang nhiệm vụ chi năm sau.

Giải thể Quỹ và Hội đồng Quản lý quỹ

Trong số hạn chế lưu cữu khá lâu thuộc trách nhiệm của Tổng cục Đường bộ Việt Nam - cơ quan được giao nhiệm vụ triển khai hoạt động bảo trì các tuyến quốc lộ, việc đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, đơn vị cung cấp dịch vụ là điểm gợn lớn nhất.

Theo Kiểm toán Nhà nước, giai đoạn 2017 - 2018, một số dự án bảo trì phải phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu do bổ sung gói thầu, thay đổi thời gian lựa chọn nhà thầu, thay đổi thời gian thực hiện hợp đồng. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa quy định cụ thể thời gian lựa chọn nhà thầu hoặc không quy định rõ thời gian cấp vốn cho nhà thầu. Hai đơn vị thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam bị nêu đích danh cho các lỗi trên là Cục Quản lý đường bộ 4 và Cục Quản lý đường bộ 2.

Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, Tổng cục Đường bộ Việt Nam không theo dõi, tổng hợp đủ tình hình chậm tiến độ theo đề nghị cung cấp tài liệu, mà chỉ cung cấp báo cáo của 42 đơn vị. Qua kiểm toán một số báo cáo của đơn vị, có 68/1.309 dự án chậm tiến độ theo quyết định phê duyệt dự án đầu tư ban đầu.

Liên quan đến một số bất cập về tổ chức bộ máy quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ, Kiểm toán Nhà nước cho rằng, Hội đồng Quản lý Quỹ không có nhiều vai trò trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ. Cụ thể, với nguồn địa phương, việc xây dựng kế hoạch bảo trì do Sở GTVT thực hiện, UBND tỉnh phê duyệt và giao kinh phí, Bộ Tài chính thực hiện cấp trực tiếp về ngân sách địa phương trong tỷ lệ 35% từ nguồn thu phí ô tô. Với nguồn trung ương, việc lập kế hoạch do Tổng cục Đường bộ Việt Nam xây dựng, Bộ GTVT phê duyệt, Bộ Tài chính cấp thẳng không qua cấp trung gian là Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương như trước đây.

Với bất cập này, trên cơ sở đề xuất của Bộ GTVT, ngày 13/1/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2020/NĐ - CP về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật về Quỹ bảo trì đường bộ. Theo đó, Quỹ Bảo trì đường bộ và Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ trung ương sẽ được giải thể.

Với quy định mới, Bộ Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ GTVT quy định việc thu, nộp và sử dụng phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô thống nhất trong cả nước, gồm cả đường bộ thuộc trung ương quản lý và đường bộ thuộc địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về phí, ngân sách nhà nước. Phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương, sử dụng để quản lý, bảo trì đường bộ.

Trên cơ sở số thu thực tế, Bộ GTVT sẽ chủ trì xây dựng phương án phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ nộp ngân sách trung ương cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống quốc lộ và đường địa phương; nguyên tắc, tiêu chí phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ dành cho công tác quản lý, bảo trì đường địa phương cho từng địa phương, gửi Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ xem xét, trình cấp có thẩm quyền quyết định để thực hiện từ năm 2021

“Quy định mới sẽ nâng cao hiệu quả chi bảo trì, góp phần giảm thiểu các thủ tục hành chính đối với công tác quản lý và tuân thủ theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước”, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể cho biết.

Ngân sách mới đáp ứng một phần yêu cầu

Về nguyên tắc, ngân sách nhà nước cấp bổ sung cho Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương trên cơ sở cân đối thu chi do Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương lập. Tuy nhiên, theo ghi nhận của Kiểm toán Nhà nước, năm 2017, ngân sách nhà nước mới chỉ đáp ứng được 32%; năm 2018 chỉ đáp ứng được khoảng 20% so với nhu cầu vốn còn thiếu, đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc tổ chức thực hiện kế hoạch bảo trì được phê duyệt.

Bảo Như
InfoMoneyThương chiến Mỹ - Trung hạ nhiệt cộng hưởng với những diễn biến kinh tế vĩ mô thuận lợi sẽ giúp chứng khoán Mỹ và các cổ phiếu “nặng ký” tiếp tục thắng lợi trong năm 2020.
Thắng lợi của thị trường chứng khoán thế giới năm 2019 bị chi phối bởi chứng khoán Mỹ. Ảnh: AFP
Thắng lợi của thị trường chứng khoán thế giới năm 2019 bị chi phối bởi chứng khoán Mỹ. Ảnh: AFP

Chứng khoán Mỹ thống lĩnh

Bất chấp những bất ổn xuất phát từ trung tâm tài chính Hong Kong, căng thăng Mỹ - Trung và Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit), thị trường chứng khoán thế giới vẫn nâng quy mô vốn hóa từ 70.000 tỷ USD hồi đầu năm 2019 lên 85.000 tỷ USD vào cuối năm, theo thống kê của ngân hàng Deutsche Bank.

Theo hãng tin tài chính - kinh doanh CNBC, lực đẩy quan trọng của thị trường chứng khoán năm 2019 đến từ chính sách nới lỏng tiền tệ của các nước.

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đã có một cách tiếp cận ôn hòa để thúc đẩy thị trường sau mỗi lần Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất. Riêng năm 2019, Fed đã 3 lần giảm lãi suất cơ bản, còn Ngân hàng Trung ương châu Âu mạnh tay đưa lãi suất xuống dưới 0%.

Năm 2019 cũng ghi nhận triển vọng thương mại toàn cầu sáng sủa hơn kể từ sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ Donald Trump và Brexit.

Trên mặt trận thương mại, Hạ viện Mỹ đã thông qua thỏa thuận thương mại mới giữa Mỹ, Mexico và Canada, trong khi chính quyền Tổng thống Trump cũng đạt thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc. Hai bên dự kiến ký thỏa thuận vào giữa tháng này.

Tại châu Âu, chiến thắng vang dội của Đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson trong cuộc tổng tuyển cử sớm giữa tháng 12/2019 đã khơi thông cho kế hoạch thực hiện Brexit trong năm 2020.

Số liệu cho thấy thắng lợi của thị trường chứng khoán toàn cầu năm 2019 bị chi phối bởi chứng khoán Mỹ. Chứng khoán Mỹ đã bứt tốc nhanh chóng với các chỉ số S&P 500, Dow Jones và Russell 2000 đều tăng hơn 20% năm 2019. Đặc biệt, cổ phiếu của Apple tăng chóng mặt 80% và cổ phiếu Facebook tăng 57%.

Bệ phóng cho năm 2020

2020 hứa hẹn là năm bội thu cho thị trường chứng khoán toàn cầu sau những phập phù của năm 2019.

Những thị trường phải trả giá trong năm 2019 do bất ổn từ thương chiến Mỹ - Trung, việc Hạ viện Mỹ tiến hành điều tra luận tội Tổng thống Trump và Brexit, thì nay có thể đón tin tốt.

2020 sẽ là năm huy hoàng cho chứng khoán toàn cầu khi các ngân hàng trung ương đã nới lỏng chính sách tiền tệ trong, còn các rủi ro chính trị có biểu hiện giảm đi và thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung sẽ sớm được ký kết trong tháng này.

“Mua theo lời đồn, bán theo tình hình” là quy tắc “vàng” thường được áp dụng trong đầu tư. Ngay cả những nhà đầu tư không ưa quy tắc này đôi khi cũng thấy đúng, nhưng câu hỏi đặt ra là năm 2020 quy tắc trên liệu hữu dụng?

Bình luận trên tờ South China Morning Post, ông David Brown, giám đốc điều hành của công ty tư vấn kinh tế New View Economics, cho rằng có nhiều cơ sở để tin tưởng 2020 là năm bội thu cho chứng khoán.

“Đã đến lúc xua tan những tin xấu, vượt lên trên đường cong lợi suất và tiến lên bởi thị trường chứng khoán đã chìm đắm trong lo lắng quá lâu”, ông Brown nêu quan điểm.

Bằng chứng là các cơ quan tiền tệ của Mỹ, Trung Quốc, châu Âu và Nhật Bản đã cam kết nới lỏng các điều kiện tín dụng những tháng tới để tăng lực cho nền kinh tế. Điều này sẽ tạo cú hích cho thị trường chứng khoán năm nay, bởi đi kèm chính sách tiền tệ nới lỏng là các chính sách ngân sách mở rộng khác, đặc biệt là tại Anh và châu Âu.

Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 được hy vọng sẽ mang lại tin tốt lành cho các thị trường chứng khoán. Các thị trường hứng chịu kết quả tồi tệ trong năm 2019 do tin xấu liên quan đến thương chiến Mỹ-Trung và cuộc điều tra luận tội ông Trump, thì nay có thể tìm đường hót bạc.

Việc Mỹ đạt thỏa thuận thương mại với Trung Quốc kéo theo động thái gỡ bỏ thuế quan trước thềm bầu cử tổng thống Mỹ khiến các nhà đầu tư lạc quan hơn.

Xu hướng chính sách tiền tệ toàn cầu chuyển hướng sang nới lỏng, các rủi ro chính trị bị thu hẹp và niềm tin thị trường đang phục hồi là 3 yếu tố có thể tạo cú hích cho tăng trưởng toàn cầu và sự lạc quan của nhà đầu tư.

Nếu vai trò đầu kéo của hai siêu cường kinh tế Mỹ và Trung Quốc được phát huy và các rủi ro hạ cánh cứng được giảm thiểu, thì quy mô vốn hóa của thị trường chứng khoán thế giới rất dễ tăng từ 10 - 15% trong năm nay.

Đứng từ góc độ giá/lợi nhuận, thì thị trường có vẻ sẽ đắt đỏ hơn. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát tài chính gần đây cho thấy nhà đầu tư tương đối coi nhẹ triển vọng thị trường và với tâm lý sợ bỏ lỡ miếng hời, nhà đầu tư rất dễ bị “làm giá”.

Nếu các yếu tố kinh tế, chính trị và thị trường hài hòa với nhau và sự phục hồi của khẩu vị rủi ro trong năm nay có thể tác động mạnh tới nhận thức phân bổ tài sản.

Nếu Washington và Bắc Kinh phát huy vai trò dẫn dắt tăng trưởng, nhu cầu về chứng khoán Mỹ và Trung Quốc sẽ tăng mạnh năm nay.

Chọn cổ phiếu nào để “xuống tiền”

Liên tục “làm mưa làm gió” những phiên cuối năm 2019, chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tổng kết năm với mức tăng điểm kỷ lục 22%.

Qua thống kê đánh giá, giới phân tích vừa đưa ra danh sách những mã cổ phiếu dễ sinh lời nhất năm 2020.

Khuyến nghị mua hàng đầu là cổ phiếu của chuỗi đồ ăn nhanh McDonald’s bởi cổ phiếu này gắn liền với cuộc bỏ phiếu tín nhiệm cho CEO mới vừa qua. Cổ phiếu McDonald’s được dự báo sẽ tăng 14,4% năm 2020 sau khi Chris Kempczinski nắm quyền McDonald’s từ tháng 11/2019.

Tương tự trong rổ chỉ số S&P 500, cổ phiếu năng lượng đứng đầu danh sách các cổ phiếu nên “xuống tiền” năm 2020. Đáng chú ý là cái tên Chevron khi cổ phiếu tập đoàn năng lượng này tăng khoảng 10% năm 2019, kéo theo các hoạt động mở rộng thị trường ngay cả khi ngành công nghiệp dầu mỏ đang gặp khó.

Món hời đầu tư khác trong năm 2020 là cổ phiếu của công ty dịch vụ tài chính Visa. Khép lại năm 2019, cổ phiếu Visa bứt tốc hơn 40% và hứa hẹn sẽ tiếp tục đà tăng trưởng năm 2020.

Cổ phiếu công ty thời trang Nike cũng được giới phân tích khuyến cáo nên mua, sau khi mã cổ phiếu này bứt phát 36% năm 2019. Nike dự kiến sẽ có CEO mới trong năm nay.

Hai đại gia dược phẩm cũng góp mặt trong danh sách cổ phiếu dễ sinh lời năm 2020. Các nhà phân tích vẫn lạc quan với cổ phiếu của công ty dược phẩm Merck và công ty Johnson & Johnson ngay cả khi cuộc đua lựa chọn ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ đã gây ra những bất ổn trong ngành y tế nước này.

Lê Quân
InfoMoneyNgày 12/12/2019, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã hoàn thành chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 và 2018 cho cổ đông với tỷ lệ chi trả 14%.
a
Cổ đông chiến lược KEB Hana từ chối nhận cổ tức năm 2017, 2018

Số cổ tức chi trả cho cổ đông Nhà nước là 4.560,25 tỷ đồng, cổ đông ngoài Nhà nước là 223,76 tỷ đồng. Việc chi trả cổ tức cho cổ đông Nhà nước đã được BIDV thực hiện nộp vào Kho bạc Nhà nước đầy đủ. 

Đặc biệt, mặc dù nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của BIDV là Ngân hàng KEB Hana (Hàn Quốc) có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức, nhưng theo thỏa thuận với BIDV, Ngân hàng KEB Hana đã từ chối nhận cổ tức năm 2017, 2018 với số tiền hơn 844 tỷ đồng.

Việc hoàn thành chi trả cổ tức năm 2017, 2018 với tỷ lệ 14% bằng tiền mặt đã khẳng định năng lực tài chính vững mạnh của BIDV, đảm bảo các mục tiêu tăng trưởng trong dài hạn, đặc biệt sau khi có sự tham gia của cổ đông chiến lược nước ngoài - Ngân hàng KEB Hana, từ ngày 06/11/2019.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng đầu năm 2019 cho thấy, hoạt động của BIDV tiếp tục đảm bảo an toàn, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch quý III, bám sát định hướng và lộ trình thực hiện kế hoạch kinh doanh cả năm 2019. Cụ thể, tổng tài sản đạt hơn 1,425 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 8,6% so với cuối năm 2018. Tiền gửi khách hàng đạt hơn 1,084 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 9,6% so với cuối năm 2018, với tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn khoảng 85%. Dư nợ cho vay đạt hơn 1,073 triệu tỷ đồng, tăng trưởng gần 8,6% so với cuối năm 2018, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 63%.

Lũy kế 9 tháng, tổng lợi nhuận trước thuế hợp nhất của BIDV đạt hơn 7.028 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế trong quý III đạt hơn 2.319 tỷ đồng. Thu nhập lãi thuần 9 tháng đầu năm 2019 đạt 26.397 tỷ đồng, trong đó thu nhập lãi thuần trong quý III đạt hơn 8.751 tỷ đồng.

P.V
1 2 3 4 5
close

Top