...

Agribank chung tay thúc đẩy tín dụng xanh

InfoMoneyAgribank đang có nhiều hành động cụ thể nhằm góp phần thực hiện thành công Chiến lược Quốc gia về kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
Với sự hỗ trợ vốn của Agribank, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao đã hình thành.
Với sự hỗ trợ vốn của Agribank, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao đã hình thành.

Tín dụng xanh tiếp sức cho nền kinh tế xanh

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng hiện nay, kinh tế xanh là con đường phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu, cũng như mỗi quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Năm 2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) được giao nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch Hành động thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh của ngành ngân hàng. Đồng thời, NHNN cũng ban hành nhiều văn bản thúc đẩy tín dụng xanh như Chỉ thị số 03/2015/CT-NHNN về thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường - xã hội trong hoạt động cấp tín dụng, Quyết định số 1552/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch Hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh đến năm 2020, Quyết định số 1604/QĐ-NHNN về việc phê duyệt Đề án Phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam…

Theo Đề án Phát triển ngân hàng xanh, phấn đấu đến năm 2025, có 100% ngân hàng xây dựng được quy định nội bộ về quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; 100% ngân hàng thực hiện đánh giá rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động cấp tín dụng; áp dụng các tiêu chuẩn về môi trường cho các dự án được ngân hàng cấp vốn vay; kết hợp đánh giá rủi ro môi trường như một phần trong đánh giá rủi ro tín dụng của ngân hàng. Ít nhất 10 - 12 ngân hàng có đơn vị/bộ phận chuyên trách về quản lý rủi ro môi trường và xã hội; 60% ngân hàng tiếp cận được nguồn vốn xanh và triển khai cho vay các dự án tín dụng xanh.

Với sự vào cuộc tích cực của hệ thống các tổ chức tín dụng, đến hết tháng 6/2019, dư nợ tín dụng đối với các dự án xanh đạt 310.600 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2018; trong đó, dư nợ trung và dài hạn chiếm 76% dư nợ tín dụng xanh.

Dư nợ tín dụng xanh chủ yếu tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp xanh (chiếm 46% tổng dư nợ tín dụng xanh); năng lượng tái tạo, năng lượng sạch (chiếm 15%)...

Đóng góp tích cực từ Agribank

Là ngân hàng thương mại dẫn đầu cho vay nông nghiệp, nông thôn, Agribank nhận thức sâu sắc về những nguy cơ khi nông nghiệp Việt Nam đang đối mặt với hàng loạt thách thức từ biến đổi khí hậu. Chính vậy, Agribank quyết tâm đi đầu thực hiện chỉ đạo của NHNN về thúc đẩy tín dụng xanh.

Cụ thể, Ngân hàng đã ban hành một loạt văn bản về việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng.

Bên cạnh đó, Agribank đã tham gia nhiều dự án liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường do Ngân hàng Thế giới (WB) và các tổ chức tài chính tài trợ, như Nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm nông nghiệp và phát triển chương trình khí sinh học; Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững; Quản lý rủi ro thiên tai…

Năm 2016, Agribank cũng triển khai chương trình tín dụng ưu đãi phục vụ “nông nghiệp sạch” với quy mô vốn không hạn chế, trước mắt là 50.000 tỷ đồng.

Trên thực tế, từ nguồn vốn Agribank, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đã và đang hình thành trên khắp mọi vùng, miền của đất nước, như mô hình trồng hoa (Lâm Đồng), cánh đồng mẫu lớn (Cần Thơ), cá tra (An Giang), chăn nuôi lợn (Hà Nam), mía (Khánh Hòa), ngô (Sơn La)… và các mô hình này đã tạo sự đồng thuận cao giữa doanh nghiệp và người dân.

Tiên phong cùng ngành ngân hàng thực hiện thành công các chiến lược quốc gia của Việt Nam về kinh tế xanh thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, Agribank triển khai nhiều chương trình, hoạt động gắn với thông điệp “Vì tương lai xanh”, như phát động phong trào thi đua “Nói không với rác thải nhựa”, “Nói không với hút thuốc lá”, “Gìn giữ môi trường làm việc xanh, sạch, đẹp”, “Chung tay làm sạch môi trường biển” tại 28 tỉnh/thành phố ven biển, tổ chức các roadshow đi xe đạp tại các thành phố lớn chuyển tải thông điệp “Cùng hành động giảm khí thải ra môi trường”…

Với lực lượng cán bộ hùng hậu gần 40.000 người, chung tay cùng hành động từ những điều nhỏ nhất, Agribank hy vọng sẽ góp phần khơi dậy niềm tin vào tương lai tươi sáng, hiện thực hóa mục tiêu chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, vì tương lai xanh.

Như Loan
Bình luận của bài viết...
close
Top