...

[Infographic] Bắc Mỹ dẫn đầu về các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A)

InfoMoneyNăm 2018 chứng kiến sự bùng nổ về giá trị các thương vụ sáp nhập và mua cổ phần doanh nghiệp (M&A) trên toàn cầu, đạt 3.530 tỷ USD và tăng 11,5% so với năm 2017. Đây là năm có giá trị M&A lớn thứ 3 kể từ năm 2001.
Bình luận của bài viết...
close
Top