...

[Infographic] Brexit không thỏa thuận làm mất hơn 600.000 việc làm toàn cầu

InfoMoneyNếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu mà không ký kết được bất kỳ thỏa thuận nào thì 612.000 việc làm trên toàn cầu có thể bị mất. Trong số các nước bị ảnh hưởng nhiều, Đức là nước chịu tác động nặng nhất.
Bình luận của bài viết...
close
Top