...

[Infographic] Kết quả kinh doanh vượt dự báo của Boeing và Airbus

InfoMoneyHai hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới là Boeing và Airbus kết thúc năm 2018 với kết quả kinh doanh vượt dự báo của giới phân tích.
Bình luận của bài viết...
close
Top