...

[Infographic] Những đồng tiền may mắn trên thế giới

InfoMoneyỞ nhiều nơi trên thế giới, phong tục mừng tuổi (lì xì) lấy may trong ngày đầu Năm mới đã trở thành truyền thống. Tuy nhiên, mỗi quốc gia lại có những đồng tiền may mắn mang ý nghĩa tượng trưng khác nhau.
Bình luận của bài viết...
close
Top