...

[Infographic] Những lợi ích của xã hội không tiền mặt

InfoMoneyNgân hàng Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử lấy ngày 16/6 hàng năm là Ngày không dùng tiền mặt. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có Ngày không dùng tiền mặt.
Bình luận của bài viết...
close
Top