...

[Infographic] Những lưu ý về giao dịch ngoại tệ

InfoMoneyNgoài các ngân hàng thương mại, cả nước hiện có 580 đại lý được phép mua, bán ngoại tệ tiền mặt.
Bình luận của bài viết...
close
Top