...

[Infographic] Nợ công toàn cầu tăng lên mức kỷ lục 188.000 tỷ USD

InfoMoneyNợ toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 188 nghìn tỷ USD, tương đương 230% sản lượng kinh tế thế giới.
Bình luận của bài viết...
close
Top