...

[Infographic] Saudi Aramco được định giá từ 1.200 - 2.300 tỷ USD

InfoMoneyCác ngân hàng đưa ra nhiều mức định giá cho tập đoàn dầu mỏ quốc doanh Aramco của Saudi Arabia, dao động từ 1.200 - 2.300 tỷ USD.
Bình luận của bài viết...
close
Top