...

[Infographic] Tăng mức cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên

InfoMoneyTừ ngày 1/12/2019, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên (HSSV) tăng từ 1,5 triệu đồng/tháng/HSSV lên 2,5 triệu đồng/tháng/HSSV.
Bình luận của bài viết...
close
Top